an essay of man's wanderings on earth

screen-shot-2012-05-18-at-3-28-58-pm1.png

En natt i forrige uke våknet jeg med en voldsom idé i hodet. ideen gikk ut på at jeg ville lage et word-dokument som skulle bestå av én strek for hvert menneske på jorden. Strekene skulle stå i grupper på fem, så ”leseren” kunne få et visst overblikk over menneskemassen, og ideen var at dokumentet skulle henges opp på en vegg og gi et visuelt bilde av hvor absurd mange mennesker syv milliarder er. Jeg besluttet meg for å kalle dokumentet An Essay Of Man’s Wanderings On Earth (AEOMWOE). Og var i grunnen rimelig fornøyd.

Så jeg gikk i gang med å taste. Midt på natten. Først lagde jeg 10 linjer med streker, og så copypastet jeg dem 10 ganger. Så kopierte jeg disse hundre linjene, og pastet videre, og hele tiden noterte jeg meg hvor mange streker jeg hadde til sammen. Dette fortsatte jeg med en god stund.

Dokumentet vokste faretruende fort, og da jeg hadde satt 1 million streker, fylte det allerede 170 og en halv side! Det kom litt bakpå meg. Så jeg bestemte meg for å regne litt på hvordan sluttproduktet ville komme til å se ut.

Og snart kunne jeg konstatere at 7 milliarder streker (i skriftstørrelse 10) ville fylle én million ethundrede og nittitretusen femhundre ark!

Da kjente jeg plutselig at jeg var ganske trøtt. Og bestemte meg for å ta en pause. Manntallet er nå utsatt på ubestemt tid, til det dukker opp en usedvanlig stor vegg, og en sponsor av printerblekk.