Ønsker du å skape en dypere forbindelse til ditt eget indre?

Til din kropp og din iboende skaperkraft?

Til naturen du er en del av?

Til menneskene omkring deg?

Og til det mysteriumet som livet er?

I så fall er du hjertelig velkommen til kvinnesirkel!

Her møtes vi for å nære oss selv, for å gi slipp på det gamle og skape plass til det nye, for å åpne hjertet og styrke jordforbindelsen. For å dyrke fellesskapet. Og for å stå sterkt i oss selv.

Hver sirkel har sitt eget tema, og hver sirkel er unik - den formes av kvinnene som deltar, og den energien vi hver især bringer inn i rommet. Samtidig er rammen rundt sirkelen mer eller mindre den samme fra gang til gang. Vi deler tre nærende timer i hverandres selskap, og i løpet av disse timene føres gruppen igjennom et program bestående av:

Skriveøvelser

Dans & bevegelse

Sang & lydøvelser

Stillhet & meditasjon

Deling i sirkel

Alle kvinner er velkomne - ingen forkunnskaper er nødvendige. Kom som du er - og som du har det! Det eneste som kreves er din tilstedeværelse - og din vilje til å lytte til både deg selv og til andre. Det er min intensjon å skape et trygt og nærende rom hvor alle uttrykk og alle følelser er tillatt, og jeg vil alltid gjøre mitt ypperste for at du skal føle deg velkommen og ivaretatt.

Det er min erfaring at det alltid skjer noe helt særlig når vi kvinner møtes i sirkel.

Dører åpnes. Energi utveksles. Innsikter oppstår. Ting settes i bevegelse.

I hverandres øyne får vi øye på hvem vi er.

Og vi er aldri helt de samme når vi forlater sirkelen som når vi trådte inn i den.

Jeg inviterer i øyeblikket til kvinnesirkel cirka en gang i måneden - og du finner info om kommende sirkler i min kalender her på hjemmesiden.

Kom hvis du merker kallet - jeg håper vi ses.

xxx

hh