IMG_8398 copy.jpg
 
 

Naturlig Skaperkraft er mitt nyhetsbrev, hvor jeg deler tanker og erfaringer om hvordan man kan leve og skape innenifra - i takt med naturens rytme.

Jeg tror på at det bor en naturlig skaperkraft i alle mennesker. At vi alle har et potensiale for - og en dyp lengsel etter - å skape noe unikt, som kun kan bli til igjennom oss. At vi dypest sett bare er her for å være oss selv, gi vårt unike bidrag til verden - og næres av det andre har å gi. 

Men jeg tror også at den naturlige skaperkraften i oss kan stagnere eller bli blokkert. At mange av oss har lært å bruke hodet så mye at vi ikke lenger hører hva kroppen sier. Eller at vi på et eller annet tidspunkt er begynt å tro at vi ikke er gode nok og at det vi skaper ikke har verdi for andre - så vi kan like godt la være.

Jeg tror på at den naturlige skaperkraften blomstrer når vi gjenopretter kontakten til vårt eget indre. Når vi skaper en dypere forbindelse til kroppen vi bor i, jorda vi lever på, naturen som omgir oss og menneskene omkring oss. Når vi begynner å leve i et langsommere tempo og med en mer naturlig rytme. 

Alt dette handler nyhetsbrevet mitt om. Jeg deler tanker og erfaringer fra min egen reise, redskaper som fungerer for meg og ord som inpirerer meg. Og med tiden håper jeg også å kunne dele andres tanker rundt det å leve et skapende, ekte, meningsfullt, naturlig og bæredyktig liv. 

Nyhetsbrevet sendes ut når jeg har noe på hjertet.

Du kan tilmelde deg her hvis du har lyst til å lese med.