IMG_6135.jpg

det skjer innimellom, alltid ut av det blå; et streif av noe guddommelig, midt i det aller mest hverdagslige. da husker jeg at livet ikke skjer et annet sted eller på et annet tidspunkt. det er tilstede med sin fulle kraft, her & nå, på en helt alminnelig dag, i et helt alminnelig kjøkken