og mens alt springer ut utenfor er det noe som springer ut inne i også; det er noe som brister og åpner seg; det er noe som krakelerer og går i stykker, så noe annet kan komme til syne; noe mer sant, noe mer nakent, noe mer ekte; noe som har vært gjemt dypt inne i, men som nå, i lyset fra den bleke sola, arbeider seg opp mot overflaten, trenger igjennom all frykt og all motstand og strekker seg mot lyset.