IMG_7053bw.jpg
 
 

Mitt navn er Hanne Hvattum.

Jeg er skribent og fotograf, mor, datter, venn og elsker, kunstner, danser og underviser. Men under og bortenfor alle disse merkelappene er jeg først og fremst et menneske som søker dyp forbindelse med livet. Jeg næres av ekthet og skjønnhet, av villskap og natur, intimitet og hengivelse, bevegelse, sanselighet og skaperkraft. Mitt mål er å være så tilstede i livet som jeg kan, så maskeløst som mulig.

Arbeidet mitt har to ansikter.

Det kunstneriske arbeidet er innadvendt, og foregår i mitt eget personlige rom, fordypet i mitt eget intime møte med livet. Her oppstår ord og bilder, bøker og utstillinger - som på ulike måter undersøker hva det vil si å være menneske.

Den andre delen av arbeidet mitt er utadvendt, og foregår i møtet med andre. Jeg tror på at vi hver og én bærer på en unik essens og et særlig sett med gaver som vi lengter etter å gi til verden - og jeg brenner for å skape rom hvor vi kan la rustninger og forsvarsverk falle, og vise hverandre hvem vi er og hva vi har å gi. I mine portrettsessioner, kvinnesirkler og 1:1 møter, skaper jeg trygge, åpnende og nærende rom - hvor mennesker inviteres til å gå på oppdagelse i seg selv - og la det indre få komme til uttrykk, styrke og sårbarhet inkludert.

For meg er disse to arbeidsformene uløselig forbundet, som innpust og utpust. Det innadvendte veves inn i det utadvendte - og omvendt. Alt jeg gjør er forbundet med fine tråder, og uansett hva jeg skaper er drivkraften den samme: Lengselen etter å kjenne forbindelse. Til mitt eget indre. Til andre mennesker. Til naturen vi er en del av. Og til det mysteriumet som livet er.

Min reise er en reise ned i kroppen. Det er en reise mot dypere tilstedeværelse, mere kreativitet, mindre kontroll, større kjærlighet, mere spontanitet, sensualitet og lek. Arbeidet mitt vokser og endrer seg i takt med at jeg vokser og endrer meg. Og sånn ønsker jeg at det skal være. Det er mitt mål å være i evig bevegelse. Å kaste av meg stadig flere beskyttende lag og gamle historier, så det som er enkelt og sant kan komme til syne.

Jeg finner inspirasjon i mange forskjellige fagfelter og tankesett, men har en særlig dragning mot zen-buddhisme & taoisme, minimalisme, poesi & musikk, frigjørende dans, meditasjon, tantra og shamanisme. Jeg er evig nysgjerrig på kroppens muligheter - og den livskraften som frigjøres i oss mennesker, når vi gir slipp på alt det som har stagnert i oss, og gir oss lov til å være dem vi er.

På denne siden deler jeg arbeidet mitt - og informasjon om sirkler, seremonier & workshops.

Jeg håper du vil finne noe her som gir mening for deg.

xxx

hanne hvattum