Luftlommer – en fotografisk hverdagskorrespondanse - et samarbeid mellom Rebecca Jafari og Hanne Hvattum.

En interaktiv brevveksling mellom to fotografer, to skribenter, to mødre – én i Oslo og én i København.

Vi har kun møtt hverandre én gang i den virkelige verden, men har fulgt hverandres arbeid på avstand lenge. Nå vil vi undersøke hva som oppstår når vi skaper noe sammen. Gjennom et helt år vil vi dele ord og bilder med hverandre på www.luftlommer.com. Vi vil undersøke det nære. Gå på oppdagelse i det som finnes rundt oss og i oss, på jakt etter det store i det lille og det overraskende i det alminnelige. Vi vil utforske hverdagens små luftlommer, i fellesskap. Ved å dele oppdagelsene våre her håper vi å komme tettere på hverandre. Og forstå mere av verden rundt oss, og oss selv.

LES MED HER!


Luftlommer - an exchange of pictures and words from everyday life - a cooperation between Rebecca Jafari and Hanne Hvattum.

Letters written by two photographers, to writers, two mothers – one in Oslo (NO) and one in Copenhagen (DK).

We have only met once in real life, but have been following each others work closely for a long time. Now we have set out to investigate what will happen when we join forces and create something together. Throughout 2015 we will share pictures and words with each other on www.luftlommer.com. We will explore our own lifes, looking for the big picture in the smallest of things and the surprises hidden in the familiar. Vi will look for pockets of air (Luftlommer), together. By sharing our findings, we hope to get to know each other better. And to understand more of the world around us - and ourselves.

READ THE BLOG HERE! (in norwegian)