notater om arbeidet

  • jeg er interessert i det som langsomt kommer til syne; som vokser frem over tid.
  • jeg leter etter balansen mellom det vakre og det stygge, det sterke og det skrøpelige, det lyse og det mørke, det konkrete og det abstrakte; noe som bærer både det forgjengelige og det evige i seg.
  • jeg tror på det som ligger bortenfor kategoriene.
  • jeg tiltrekkes av fragmenter; det uferdige; det åpne; det som ikke har en begynnelse, en midtdel og en slutt, men strekker seg ut i alle retninger.
  • jeg mistenker at det jeg vil si ikke finnes i teksten, men i mellomrommet mellom tekstene. at jeg ved å skrive en stor mengde tekster, og undersøke sammenhengene mellom dem, kan få øye på det jeg prøver å si.
  • jeg ser arbeidet som et biprodukt av livet. i takt med at jeg blir mer ærlig, blir arbeidet mer ærlig, i takt med at jeg blir mer modig, blir arbeidet mer modig. teksten og bildet er spor jeg legger igjen mens jeg går. de røper hva jeg ser; hvor jeg befinner meg.